pornhub

Wydarzyło się

„Gazeta Olsztyńska”, 3 października 1923 roku

Pewien obywatel, który przechulał noc z niedzieli na poniedziałek położył się nad rankiem na rynku i usnął. Obudzony przez policję stwierdzić musiał brak zegarka, pieniędzy oraz butów, które mu złodzieje zabrali.

Data:

udostępnij

Internetowe Muzeum Iławy z nagrodą Generalnego Konserwatora Zabytków

Ostatnio dodane

Trzynaście projektów z całej Polski, a wśród nich Internetowe Muzeum Iławy – www.ilawasprzedlat.pl nagrodzono w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie. Uroczysta gala odbyła się 17 listopada w Opolu.

Generalny Konserwator Zabytków po raz trzeci nagrodził tych pasjonatów historii, którzy wyjątkowo aktywnie działają na rzecz upowszechniania wiedzy o zabytkach w swoich regionach, umiejętnie łączą dziedzictwo ze współczesnymi formami przekazywania wiedzy oraz mają efekty w kształtowaniu zaangażowanych postaw wśród odbiorców.

Nominowane projekty oceniano w tym roku w trzech kategoriach: „Prelekcje, wykłady, warsztaty”, „Aktywności plenerowe” oraz „Wystawy i projekty multimedialne”. Internetowe Muzeum Iławy zajęło II miejsce w tej ostatniej kategorii. I miejsce przyznane zostało Wspólnocie Mieszkaniowej „Bankowiec” z Gdyni za projekt „Całoroczny program zwiedzania Mini Muzeum dla zorganizowanych grup oraz warsztaty edukacyjne dla wszystkich”, z kolei miejsce III – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bierzwniku za projekt „Jesteśmy epizodami w życiu przedmiotów – wystawa i kino etnograficzne w zabytkowym spichlerzu”. W kategorii „Wystawy i projekty multimedialne” wyróżniono Fundację Świętokrzyską – Góry Historii za projekt „Drzwi Świętego Wojciecha”.

W skład jury, które oceniało nominowane projekty, weszli między innymi Karol Mazur (kierownik Działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego), Hubert Mącik (Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie), Iwona Solisz (była Opolska Wojewódzka Konserwator Zabytków) oraz Beata Bauer (kierownik Działu Kształcenia i Wydawnictw Narodowego Instytutu Dziedzictwa).

Autorem i redaktorem Internetowego Muzeum Iławy – www.ilawasprzedlat.pl jest Michał Młotek. Pierwsza odsłona cyfrowego muzeum ujrzała światło dzienne w 2005 roku. Projekt reaktywowano w 2015 roku. Celem funkcjonowania muzeum internetowego jest wypełnienie luki związanej z brakiem jednostki muzealnej w Iławie. Działania muzeum nie ograniczają się jednak jedynie do aktywności w Internecie. Organizowane są wycieczki, lekcje w szkołach oraz audycje radiowe, które pozwalają dotrzeć z wiedzą o historii Iławy do szerokiego grona odbiorców.

Warto dodać, że Generalny Konserwator Zabytków już po raz drugi dostrzegł i docenił iławską inicjatywę. W poprzedniej edycji konkursu nagrodzono cykl wycieczek po Iławie „Historia jednej ulicy” organizowany przez Michała Młotka i Dariusza Paczkowskiego, który zajął I miejsce w kategorii „Aktywności plenerowe”.

Michał Młotek
Michał Młotekhttps://www.michalmlotek.pl
Michał Młotek – mieszkaniec i miłośnik Iławy, znawca regionu, samorządowiec, radny

chętnie czytane