pornhub

Wydarzyło się

„Gazeta Toruńska”, 23 lutego 1917 roku

Iława. Robotnik kolejowy Walter Danelewski usiłował wskoczyć do pociągu towarowego, przyczem upadł, a koła ucięły mu lewą nogę.

Data:

udostępnij

Kronika zaginionego miasta – odc. 7: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

Ostatnio dodane

Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Iławie to jedna z najczarniejszych kart w historii powojennej Iławy. W dodatku nie do końca zapisana – relacji, podobnie jak materiałów źródłowych, zachowało się niewiele lub są na tyle dobrze ukryte, że nie udało się do nich jeszcze dotrzeć. Zebrane informacje pozwalają jedynie na częściowe odtworzenie atmosfery pierwszych powojennych lat: w tle prób i starań o odbudowę miasta, przywrócenia spokoju i normalności, były aresztowania, zatrzymania, przesłuchania i tortury. Dziś wiadomo jedno: pod obserwacją UB byli wszyscy, co do których istniało przypuszczenie, że mogą myśleć inaczej. A tych i w Iławie, pełnej kolejarzy i osadników z całej Polski i ze Wschodu, i w powiecie, i w okolicznych lasach przesyconych oddziałami podziemia antykomunistycznego nie brakowało.


Michał Młotek
Michał Młotekhttps://www.michalmlotek.pl
Michał Młotek – mieszkaniec i miłośnik Iławy, znawca regionu, samorządowiec, radny

chętnie czytane