Wydarzyło się

„Orędownik”, 11 lipca 1913 roku

Iława. Wyspa trafiła w polskie ręce. 320-morgowy majątek Ostrów wraz z miejscem wycieczkowym Scholtenberg w Prusach Królewskich sprzedali dotychczasowi właściciele handlarz bydła Celestyn Knebel i Ad. Jakobsohn posiedzicielowi Władysławowi Zawadzkiemu z Łasina za 165 000 mk. Przed rokiem nabyli posiadłość tę Knebel i Jakobshon za 145 000 mk.

Data:

udostępnij

Kronika zaginionego miasta – odc. 7: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

Ostatnio dodane

Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Iławie to jedna z najczarniejszych kart w historii powojennej Iławy. W dodatku nie do końca zapisana – relacji, podobnie jak materiałów źródłowych, zachowało się niewiele lub są na tyle dobrze ukryte, że nie udało się do nich jeszcze dotrzeć. Zebrane informacje pozwalają jedynie na częściowe odtworzenie atmosfery pierwszych powojennych lat: w tle prób i starań o odbudowę miasta, przywrócenia spokoju i normalności, były aresztowania, zatrzymania, przesłuchania i tortury. Dziś wiadomo jedno: pod obserwacją UB byli wszyscy, co do których istniało przypuszczenie, że mogą myśleć inaczej. A tych i w Iławie, pełnej kolejarzy i osadników z całej Polski i ze Wschodu, i w powiecie, i w okolicznych lasach przesyconych oddziałami podziemia antykomunistycznego nie brakowało.


Michał Młotek
Michał Młotekhttp://www.michalmlotek.pl
Michał Młotek – mieszkaniec i miłośnik Iławy, znawca regionu, samorządowiec, obecnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie

chętnie czytane