pornhub

Wydarzyło się

„Gazeta Grudziądzka”, 27 maja 1911 roku

Iława. 4-letni synek sekretarza prywatnego Lewina wpadł do jeziora i byłby niechybnie utonął, gdyby nie był tam przypadkiem przechodził jego starszy brat i tonącego wyratował.

Data:

udostępnij

Kolejna wycieczka po starej granicy polsko-niemieckiej

Ostatnio dodane

30 września odbędzie się trzecia i zarazem ostatnia wycieczka z cyklu „Wypraw wzdłuż starej granicy polsko-niemieckiej”. Na ten dzień zaplanowano wycieczkę autokarowo-pieszą na trasie Iława-Lubawa-Dylewska Góra-Glaznoty-Zajączki.

Pierwsze wycieczki z cyklu wypraw niepodległościowych odbyły się na początku czerwca. Wtedy w ciągu dwóch dni ponad setka uczestników pokonała prawie pięćdziesiąt kilometrów. Tamte wyprawy były jedną z pierwszych regionalnych inicjatyw, związanych ze świętowaniem stulecia odzyskania niepodległości. Michał Młotek i Dariusz Paczkowski zaprosili wtedy miłośników lokalnej historii na wędrówkę po dwóch różnych odcinkach starej granicy polsko-niemieckiej. 2 czerwca odbyła się wycieczka na trasie Iława-Katarzynki-Radomno-Pustki-Rakowice-Sampława-Iława, z kolei 3 czerwca na trasie Iława-Raczek-Mały Bór-Rodzone-Biała Góra-Iława.

Tym razem Internetowe Muzeum Iławy – we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich – organizuje kolejną wyprawę po starej granicy. 30 września odbędzie się wycieczka na trasie Iława-Lubawa-Dylewska Góra-Glaznoty-Zajączki. W rolę przewodników niezmiennie wcielą się regionaliści: Michał Młotek i Dariusz Paczkowski – dwukrotni laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie i twórcy nagradzanego cyklu wycieczek „Historia jednej ulicy”. We wrześniowej wycieczce towarzyszyć im będzie Alina Rodziewicz z Zespołu Parków Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, który jest współorganizatorem wycieczki. Będzie więc nie tylko historycznie, ale tym razem też przyrodniczo.

Udział w wycieczce jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą e-mailową (muzeum@forlife.nazwa.pl) do dnia 23 września. Zasady dokonywania zgłoszeń opisane zostały w regulaminie „Wypraw wzdłuż starej granicy polsko-niemieckiej”.

Patronat honorowy nad „Wyprawami wzdłuż starej granicy polsko-niemieckiej” objął Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wydarzenie objęte zostało też patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz Dnia Krajobrazu. Patronami medialnymi wypraw są portale historia.org.pl oraz zdziennikaodkrywcy.pl.

Organizatorem trzeciej wycieczki z cyklu „Wypraw wzdłuż starej granicy polsko-niemieckiej” są Internetowe Muzeum Iławy – www.ilawasprzedlat.pl oraz Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich przy współpracy Fabryki Historii.

REGULAMIN
wycieczki wzdłuż starej granicy polsko-niemieckiej
organizowanej przez Internetowe Muzeum Iławy i Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Wydarzenie organizowane jest w związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Organizatorami wydarzenia są Internetowe Muzeum Iławy – www.ilawasprzedlat.pl oraz Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.
 3. Wydarzenie ma formę jednej wyprawy zaplanowanej na dzień 30.09.2018.
 4. W wyprawie udział może wziąć 50 osób.
 5. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

CEL WYDARZENIA

 1. Celem wydarzenia jest popularyzacja lokalnej historii i wartości przyrodniczo-kulturowych w kontekście przypadającej w 2018 roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

PLAN WYDARZENIA

 1. Na wydarzenie składa się:
  30.09.2018, godz. 9:00 – wycieczka autokarowo-piesza na trasie Iława-Lubawa-Dylewska Góra-Glaznoty-Zajączki.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 1. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą e-mailową (muzeum@forlife.nazwa.pl) do dnia 23.09.2018.
 3. W jednej wiadomości zgłosić można udział maksymalnie 2 osób.
 4. Zgłaszając udział w wydarzeniu należy przesłać organizatorom imiona i nazwiska uczestników, adres e-mail oraz numer telefonu osoby zgłaszającej.
 5. Zgłaszanie woli uczestnictwa w wydarzeniu trwa do momentu zapełnienia listy uczestników.
 6. Potwierdzenie udziału w wydarzeniu nastąpi drogą e-mailową lub telefoniczną do dnia 25.09.2018.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział pod opieką osoby dorosłej, biorącej całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność
 2. W trakcie wydarzenia uczestnicy zachowują ogólnoprzyjęte zasady bezpiecznego zachowania oraz postępują według wskazówek organizatorów.
 3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po wydarzeniu.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania wydarzenia w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności.
 5. Do punktu startowego każdej wyprawy uczestnicy zostaną dowiezieni wspólnym transportem. Niedopuszczalny jest wyjazd własnym środkiem transportu.
 6. W trakcie trwania wydarzenia zabrania się spożywania napojów alkoholowych
  lub/i środków odurzających.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymania czystości i niezaśmiecania miejsc, w których odbywa się wydarzenie.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju i obuwia odpowiadających panującym warunkom pogodowym.

USTALENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik podpisując regulamin akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na przetwarzanie danych w bazie danych organizatorów cyklu wypraw (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych: tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Każdy uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych
 2. Interpretację zapisów zawartych w regulaminie oraz sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
Michał Młotek
Michał Młotekhttps://www.michalmlotek.pl
Michał Młotek – mieszkaniec i miłośnik Iławy, znawca regionu, samorządowiec, radny

chętnie czytane