pornhub

Wydarzyło się

„Postęp”, 21 czerwca 1903 roku

Iława. Kilkakrotnie karany więzieniem robotnik Schulz zadał robotnicy Zielasińskiej kilka pchnięć nożem, po których nieszczęśliwa niebawem zmarła w domu chorych. Czworo drobnych dziatek, z których ostatnie liczy zaledwie kilka miesięcy, zostały pozbawione matki.

Data:

udostępnij

Internetowe Muzeum Iławy organizuje wycieczki po starej granicy polsko-niemieckiej

Ostatnio dodane

Pomysłów na świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości nie brakuje. Nie w całej Polsce można jednak obchodzić tę wyjątkową rocznicę w tak niecodzienny sposób. Na 2 i 3 czerwca zaplanowano dwie wycieczki po starej granicy polsko-niemieckiej. I to po takich jej odcinkach, które w okresie między 1918 a 1939 roku w sposób szczególny przyciągały uwagę wojska, wywiadu i celników.

Dziś rzeka Drwęca na odcinku między wsiami Raczek i Rodzone w powiecie iławskim wyznacza granicę między dwoma gminami, ale jeszcze 80 lat temu był to pilnie strzeżony odcinek granicy państwowej. Podobnie było w przypadku północnego brzegu jeziora Radomno – obecnie to już tylko granica między dwoma powiatami, gdzie dziś nic nie przypomina o tym, że w 1920 roku to tamtędy Polacy przemycali broń i materiały wybuchowe na tereny plebiscytowe, a w 1933 roku to w tamtych okolicach polski wywiad przeprowadził śmiałą akcję, która uchroniła przed represjami dziesiątki zdekonspirowanych agentów.

O tych i o wielu innych wydarzeniach z lat 1918-1939 będzie można usłyszeć w trakcie dwóch wycieczek pieszo-autokarowych, które odbędą się 2 i 3 czerwca. Wszystko po to, by w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości w niecodzienny sposób przypomnieć o zapomnianych epizodach z historii dawnego polsko-niemieckiego pogranicza, lokalnych bohaterach, którzy ryzykowali zdrowie i życie, by walczyć o Polskę, ale też o tym, jak w tych specyficznych warunkach funkcjonowali zwykli mieszkańcy.

Organizatorem “Wypraw wzdłuż starej granicy polsko-niemieckiej” jest Internetowe Muzeum Iławy – www.ilawasprzedlat.pl. W rolę przewodników niezmiennie wcielą się regionaliści: Michał Młotek i Dariusz Paczkowski – dwukrotni laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie i twórcy nagradzanego cyklu wycieczek “Historia jednej ulicy”.

Iławscy regionaliści zaplanowali na pierwszy weekend czerwca dwie wycieczki. 2 czerwca odbędzie się wycieczka na trasie Iława – Katarzynki – Radomno – Pustki – Rakowice. Uczestnicy pieszo pokonają odcinek starej granicy, która biegła północnym brzegiem jeziora Radomno, następnie autokarem przejadą w okolice wsi Pustki, gdzie tuż przed wybuchem II wojny światowej odbywały się polskie harcersko-wojskowe obozy szkoleniowe. Ostatnim punktem wyprawy będzie dworzec w Rakowicach, gdzie znajdowało się kolejowe przejście graniczne. 3 czerwca odbędzie się wycieczka na trasie Iława – Raczek – Mały Bór – Rodzone – Biała Góra. Rozpocznie się ona niedaleko wsi Raczek, na drewnianym moście, skąd uczestnicy przez Mały Bór przejdą do wsi Rodzone, gdzie w okresie międzywojennym funkcjonowała polska placówka Straży Granicznej. Wycieczka zakończy się w pobliżu mostu kolejowego w Białej Górze. Opowieści przewodników wzbogacą unikalne materiały ilustracyjne, w tym zachowane w pojedynczych egzemplarzach polskie i niemieckie mapy graniczne.

Udział w wycieczkach jest bezpłatny (uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu oraz ubezpieczenia – 25 zł od osoby za udział w całym cyklu). O udziale w całym cyklu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą e-mailową do dnia 13 maja. Zasady dokonywania zgłoszeń opisane zostały w regulaminie „Wypraw wzdłuż starej granicy polsko-niemieckiej”.

Organizatorem “Wypraw wzdłuż starej granicy polsko-niemieckiej” jest Internetowe Muzeum Iławy – www.ilawasprzedlat.pl przy współpracy Nadleśnictwa Iława oraz Fabryki Historii.

Patronat honorowy nad “Wyprawami wzdłuż starej granicy polsko-niemieckiej” objął Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wydarzenie objęte zostało też patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Patronami medialnymi wypraw są portale historia.org.pl oraz zdziennikaodkrywcy.pl.

 

REGULAMIN
wycieczek wzdłuż starej granicy polsko-niemieckiej
organizowanych przez Internetowe Muzeum Iławy
w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Wydarzenie organizowane jest w związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Organizatorem wydarzenia jest Internetowe Muzeum Iławy – www.ilawasprzedlat.pl. Współorganizatorem jest Nadleśnictwo Iława.
 3. Wydarzenie ma formę cyklu wypraw zaplanowanych na dwa dni: 02.06.2018 i 03.06.2018.
 4. W każdej wyprawie udział może wziąć 50 osób.
 5. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ubezpieczenia.

CEL WYDARZENIA

 1. Celem wydarzenia jest popularyzacja lokalnej historii w kontekście przypadającej w 2018 roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

PLAN WYDARZENIA

 1. Na cykl wypraw składają się:
  02.06.2018, godz. 9:00 – wycieczka autokarowo-piesza na trasie Iława – Katarzynki – Radomno – Pustki – Rakowice (przewidywany czas trwania wycieczki: 4 h).
  03.06.2018, godz. 9:00 – wycieczka autokarowo-piesza na trasie Iława – Raczek – Mały Bór – Rodzone – Biała Góra (przewidywany czas trwania wycieczki: 4 h + ognisko).

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 1. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą e-mailową (muzeum@forlife.nazwa.pl) do dnia 13.05.2018.
 3. W jednej wiadomości zgłosić można udział maksymalnie 2 osób.
 4. Zgłaszając udział w wydarzeniu należy przesłać organizatorom imiona i nazwiska uczestników, adres e-mail oraz numer telefonu osoby zgłaszającej.
 5. Osoba zgłaszająca udział w wydarzeniu deklaruje uczestnictwo w całym wydarzeniu (w obu wycieczkach).
 6. Zgłaszanie woli uczestnictwa w wydarzeniu trwa do momentu zapełnienia listy uczestników.
 7. Potwierdzenie udziału w wydarzeniu nastąpi drogą e-mailową lub telefoniczną do dnia 15.05.2018.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział pod opieką osoby dorosłej, biorącej całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność
 2. W trakcie wydarzenia uczestnicy zachowują ogólnoprzyjęte zasady bezpiecznego zachowania oraz postępują według wskazówek organizatorów.
 3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po wydarzeniu.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania wydarzenia w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności.
 5. Do punktu startowego każdej wyprawy uczestnicy zostaną dowiezieni wspólnym transportem. Niedopuszczalny jest wyjazd własnym środkiem transportu.
 6. W trakcie trwania wydarzenia zabrania się spożywania napojów alkoholowych
  lub/i środków odurzających.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymania czystości i niezaśmiecania miejsc, w których odbywa się wydarzenie.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju i obuwia odpowiadających panującym warunkom pogodowym.

USTALENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik podpisując regulamin akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na przetwarzanie danych w bazie danych organizatorów cyklu wypraw (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych: tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Każdy uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych
 2. Interpretację zapisów zawartych w regulaminie oraz sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator
Michał Młotek
Michał Młotekhttps://www.michalmlotek.pl
Michał Młotek – mieszkaniec i miłośnik Iławy, znawca regionu, samorządowiec, radny

chętnie czytane