Wydarzyło się

„Goniec Wielkopolski”, 13 września 1885 roku

Zbrodnicza ręka położyła wielki kamień na szyny pomiędzy Iławą a Ząbrowem w Prusiech Królewskich, krótko przed nadejściem pociągu. Na szczęście maszynista spostrzegł to z daleka i wstrzymał pociąg. Złoczyńcy nie wyśledzono.

Data:

udostępnij

Lekcje z historii Iławy i okolic w „Budowlance”

Ostatnio dodane

„Historia Iławy i okolic” – to nazwa zajęć, które w ramach koła historyczno-regionalnego od października odbywają się w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie. Za ich przeprowadzenie odpowiadają Michał Młotek z Internetowego Muzeum Iławy oraz nauczyciel historii Łukasz Borucki.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Odkrywają przed uczniami szkoły wybrane epizody z historii Iławy i okolic. Pierwsze spotkanie z uczniami iławskiej „Budowlanki” odbyło się 5 października. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV. Spotkanie poświęcone zostało działaniom wojennym z września 1939 roku, które rozegrały się w okolicach Iławy.

W trakcie zajęć można było usłyszeć o tym, jak zmieniło się życie mieszkańców Iławy po 1933 roku, jak wyglądały przygotowania do wojny, a także o tym, co oznaczał dla miasta 1 września 1939 roku. Była mowa o polskich jeńcach, którzy trafili do Iławy w pierwszych dniach września, o obozach karnych, które powstały w południowej części miasta oraz o rozbudowie węzła kolejowego, która rozpoczęła się w 1943 roku.

Michał Młotek przedstawił też i omówił depesze agencji prasowej Associated Press, które ukazywały się w prasie amerykańskiej. Pierwsza z nich – z 29 sierpnia 1939 roku – mówiła o koncentrujących się przy granicy w okolicach Iławy wojskach polskich, druga – z 1 września 1939 roku – o wojskach niemieckich, które wymaszerowały z Iławy i przekroczyły granicę na Drwęcy, trzecia – z 3 września 1939 roku – o walkach w okolicach Grudziądza i planach polskich oddziałów, które zamierzały przedostać się w okolice Iławy.

Na zakończenie zajęć uczniowie mieli okazję zobaczyć film „Wielka ucieczka”, opowiadający o historii obozów karnych, obozu jenieckiego i powojennego osiedla kolejarzy, które między 1943 a 1946 rokiem znajdowały się przy ulicy Kolejowej w Iławie. Kolejne spotkanie z uczniami „Budowlanki” odbędzie się w listopadzie. Dotyczyć będzie historii i ciekawostek związanych z zamkiem w Szymbarku. Omówiony zostanie między innymi szkic polskiego architekta i historyka architektury Bohdana Guerquina, który pojawił się w Szymbarku w 1950 roku.

Michał Młotek
Michał Młotekhttps://www.michalmlotek.pl
Michał Młotek – mieszkaniec i miłośnik Iławy, znawca regionu, samorządowiec, obecnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie

chętnie czytane