Wydarzyło się

„Orędownik”, 11 lipca 1913 roku

Iława. Wyspa trafiła w polskie ręce. 320-morgowy majątek Ostrów wraz z miejscem wycieczkowym Scholtenberg w Prusach Królewskich sprzedali dotychczasowi właściciele handlarz bydła Celestyn Knebel i Ad. Jakobsohn posiedzicielowi Władysławowi Zawadzkiemu z Łasina za 165 000 mk. Przed rokiem nabyli posiadłość tę Knebel i Jakobshon za 145 000 mk.

Data:

udostępnij

Kronika Liceum Ogólnokształcącego z 1965 roku

Ostatnio dodane

W 1965 roku powiat iławski zamieszkiwało 59 tysięcy osób, w tym 29 tysięcy mężczyzn i 30 tysięcy kobiet. Na 8 mieszkańców przypadał jeden radioodbiornik, telewizorów w całym powiecie było 1723, a aparatów telefonicznych 1120. W tamtym czasie powiat należał do dobrze zmotoryzowanych – ogółem zarejestrowanych było aż 215 samochodów osobowych i 3617 motocykli. Dane te znalazły się w kronice Liceum Ogólnokształcącego, wydanej z okazji XX-lecia Iławy przez szkolne koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Kronika powstała w 1965 roku. Składa się z szesnastu stron, a całość otwiera ręcznie wyrysowana mapa okolic Iławy.

W kronice znaleźć można teksty opisujące Iławę i okolice, uzupełnione zdjęciami i rysunkami. W środku znaleźć można zdjęcia budynku-siedziby PZPR, ale też nieznane ujęcia parku i ulicy Niepodległości sprzed przeniesienia rzeźb. Interesujące jest też zdjęcie szkoły przy ulicy Andersa sprzed przebudowy.

W ostatniej części znaleźć można wycinki prasowe, podające dane statystyczne z powiatu iławskiego.

Michał Młotek
Michał Młotekhttp://www.michalmlotek.pl
Michał Młotek – mieszkaniec i miłośnik Iławy, znawca regionu, samorządowiec, obecnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie

chętnie czytane