Wydarzyło się

„Gazeta Toruńska”, 16 marca 1902 roku

Iława. Wachmistrz Werner powiesił się w boru, w czasie, gdy przed sądem wojennym toczyła się przeciw niemu sprawa o różne wykroczenia. Wyrok zapadł uwalniający, czego się samobójca nie spodziewał, gdyż z obawy przed karą odebrał sobie życie. Był żonaty.

Data:

udostępnij

Krótka historia o miłości

Ostatnio dodane

Stare kartki fotograficzne są źródłem cennych informacji o mieście, ale mogą mieć też swoją własną historię. Przykładem jest kartka pocztowa nadana z Iławy 4 listopada 1941 roku.

Pocztówkę nadano z iławskiego dworca pięć miesięcy po agresji III Rzeszy na ZSRR. Nadawcą był Polak – Janek, być może pracownik kolei, który na stacji „Deutsch Eylau” przesiadał się do kolejnego pociągu – do Berlina, do Warszawy, do Wrocławia, a być może do składu jadącego w kierunku frontu wschodniego. Adresatem kartki była panna (Fräulein) E. Czuprynski ze wsi Karbowo (Karben) w powiecie brodnickim (Kreis Strasburg).

Awers pocztówki, zakupionej zapewne na poczcie, która znajdowała się na dworcu, przedstawia zabudowania Fischereistrasse z charakterystyczną wieżą remizy straży pożarnej i obiektami tartaku Seiferta. Wydawcą karty pocztowej była firma Fritza Krauskopfa z Królewca.

Pocztówka, na odwrocie której znalazł się krótki list

Na rewersie pocztówki znalazł się tekst w języku polskim:

Najukochańsza Moja Maleńka!

Dojechałem już do Iławy niem. i czekam na następny pociąg, który odjedzie stąd o godz. 16:20. Bez przerwy myślę o Tobie, kocham Cię tak mocno. Tak coś „tłucze” się wewnątrz, coś tka – o jak pragnąłbym być w tej chwili razem z Tobą – tak chciałbym tam być, ale Boże Mój jest to jednak niemożliwe, ale może nastąpi to prędzej, jak się spodziewamy. Czekajmy jednak cierpliwie…

Kocham Cię tak mocno szalenie, bezgranicznie Cię kocham najdroższa moja.

Całuję Cię tak mocno, jak tylko umiem.

Twój tylko Janek.

3 XI 1941 r.

Michał Młotek
Michał Młotekhttp://www.michalmlotek.pl
Michał Młotek – mieszkaniec i miłośnik Iławy, znawca regionu, samorządowiec, obecnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie

chętnie czytane